1

تاثیر رزومه خوب در شغلیابی

News Discuss 
سوابق کاری شما ذکر میشود. توجه داشته باشید، برای هر آگهی شغلی، رزومه خاص آن شغل ساخته شود تا بتوان براساس نیاز کارفرما، روی قسمتهای مهم تاکید کرد. مثلا اگر در آگهی، استخدام مهندس عمران برای سرپرستی کارگاه با حداقل 5 سال سابقه ذکر شده بود، بهتراست در رزومه http://kar-dar-iran.blog.ir/1397/12/20/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story